درباره من

سید مهدی حسینی

کارشناسی: مهندسی برق – الکترونیک

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی 

دانشجوی کارشناسی ارشد: مدیریت فناوری اطلاعات 

در حوزه‌های رسانه، نویسندگی و سردبیری نشریات مختلف، تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم، فناوری اطلاعات و مدیریت کسب و کار فعالیت حرفه ای داشتم. در حال حاضر در دو زمینه فیلمسازی و فناوری اطلاعات فعالیت می کنم.