بلوغ دیجیتال یا تحول دیجیتال؟

«بلوغ دیجیتال را به این صورت تعریف می‌کنیم: هم‌راستایی افراد، فرهنگ، ساختار و وظایف سازمان برای رقابت موثر با بهره‌گیری از فرصتهایی که توسط زیرساختهای فناوری چه در درون و چه در بیرون از سازمان فراهم شده‌اند. … چرا بلوغ دیجیتال؟ انتقال کانون توجه از تحول دیجیتال به بلوغ دیجیتال برای سازمانهایی که به دنبال سازگاری با محیط رقابتی رو به دیجیتال هستند، چندین مزیت دارد. 1- بلوغ یک فرایند تدریجی و مستمر است که به مرور زمان آشکار می‌شود. 2- بلوغ تدریجی را نباید با تغییرات نه‌چندان مهم اشتباه گرفت. 3- سازمانها وقتی شروع به بلوغ می‌کنند ممکن است کاملا ندانند که درنهایت چگونه به نظر خواهند رسید. 4- بلوغ فرایند طبیعی است، اما به طور خودکار اتفاق نمی‌افتد. 5- بلوغ هرگز کامل نیست.» (منبع: کژفهمی فناوری، جرالد سی. کین و دیگران، مترجمین دکتر علی شایان و سمیه عالمی، انتشارات سیمای دانش)

سرعت بالای تغییر فناوری در مقایسه با کندی در تغییر «کارکنان و فرهنگ آنها، کسب‌وکارها و فرایندهای مرتبط، و سیاستهای عمومی دولت و ذینفعان»، این موضوع را یادآوری می‌کند که در کنار لزوم ایجاد «تحول دیجیتال» در سازمانها، می‌بایست به طور جدی حرکت مستمر سازمان به سمت «بلوغ دیجیتال» را نیز مورد توجه قرار داد.