معرفی کتاب: سیری در نظریه پیچیدگی

در مطالعه ی این کتاب از ملانی میچل، سوای از اطلاعات کلی که درباره‌ی پیچیدگی به دست آوردم، 3 موضوع برایم در کتاب جلب توجه کرد. 1- درواقع مدتها بود که در حل مشکلاتی مانند مشکلات کشور به این فکر می‌کردم که چون این مشکلات سیستمی هستند و هر کدام بر مشکلات دیگر تاثیر مثبت […]