درباره من

کارشناسی: مهندسی برق – الکترونیک

کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی 

در حوزه‌های رسانه، نویسندگی و سردبیری نشریات مختلف، تهیه‌کنندگی و کارگردانی فیلم، فناوری اطلاعات و مدیریت کسب و کار فعالیت داشتم. با این حال در حال حاضر تمرکزم بر دو حوزه فیلمسازی و فناوری اطلاعات (شبکه، سرویسهای مایکروسافتی و امنیت) هست.